ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM TẠI TP.HCM LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày đăng: 11/05/2020 Lượt xem: 782
Mặc định Cỡ chữ

Sáng 9 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tham dự Đại hội có 10/10 đảng viên. Đến dự đại hội có đồng chí Bùi Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Đinh Văn Hạnh, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đọc báo cáo chính trị tại đại hội

Đại hội đã đánh giá cao kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 của chi bộ, những nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và phát triển đoàn thể; hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Sự quan tâm thường xuyên của Đảng uỷ và lãnh đạo Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam thực sự đã tạo điều kiện và cơ hội để chi bộ tổ chức hoạt động hiệu quả, thiết thực. Tập thể chi ủy, chi bộ và đơn vị đoàn kết, ổn định; giữa chi ủy, chính quyền và đoàn thể luôn có sự đồng thuận, thống nhất cao. Về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được đảng viên chi bộ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nói luôn đi đôi với làm, nêu cao ý thức trách nhiệm. Về công tác xây dựng Đảng, chi bộ duy trì thường xuyên sinh hoạt định kỳ với sự tham gia đầy đủ của tất cả đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, cụ thể, luôn bám sát yêu cầu. Phát triển đảng là một nhiệm vụ quan trọng, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ chi bộ kết nạp từ 1-2 đảng viên và đã kết nạp được 3 đảng viên.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo đoàn thể. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực, trách nhiệm, năng động đi đầu trong mọi hoạt động của chi bộ và đơn vị; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) … Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra như Chi bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành 100% kế hoạch nhiệm vụ hàng năm được Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam giao; quản lý tốt và khai thác hiệu quả phương tiện, thiết bị, cơ sở dữ liệu di sản văn hoá. Chi bộ lãnh đạo đơn vị tích cực trong việc đăng ký, tìm kiếm, hợp tác nghiên cứu với các địa phương để mỗi năm có 1 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ/ cấp tỉnh; trong nhiệm kỳ thực hiện và phối hợp thực hiện 1 đến 2 hội thảo, toạ đàm khoa học; tổ chức biên tập và xuất bản 1 đến 2 công trình/ đề tài khoa học, mỗi năm dựng 1-2 phim nhân học, phim tài liệu khoa học, tăng cường hoạt động câu lạc bộ khoa học… Tích cực bồi dưỡng trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn; nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu viên. Xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học về văn hoá, nghệ thuật và văn hoá du lịch vùng Nam Bộ và Nam Tây Nguyên. Kế hoạch nghiên cứu ngắn hạn hàng năm đáp ứng yêu cầu chương trình nghiên cứu dài hạn nhằm tích luỹ để có công trình phù hợp địa bàn nghiên cứu. Chú trọng nghiên cứu thực tiễn chính sách phát triển văn hoá, nghệ thuật, du lịch và bảo tồn di sản văn hóa… Trong nhiệm kỳ tới Chi bộ phấn đấu có 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ; 2 nghiên cứu viên đăng ký thi/ học nghiên cứu sinh Tiến sĩ. Về chỉ tiêu xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm Chi bộ đều đạt tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên và cán bộ, viên chức tham gia học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 100% đảng viên và công đoàn viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Hoài Sơn, Bí thư  Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Bùi Hoài Sơn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đánh giá cao các hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, chi bộ đã thể hiện được tinh thần đoàn kết cao trong các hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Hoài Sơn cũng chỉ đạo Chi bộ và tập thể cán bộ Phân viện cần nâng cao năng lực chuyên môn, ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu trong tương lai, trong đó đặc biệt nhấn mạnh cần ưu tiên xu hướng nghiên cứu ứng dụng ở các tỉnh phía Nam.

Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Chi ủy mới ra mắt Đại hội

Đại hội bầu chi ủy mới với 3 đồng chí, đồng chí Bùi Thị Hoa- Phó Phân viện trưởng đắc cử chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên Chi bộ Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Các nhiệm kỳ trước, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh). Đây được xem là cơ hội hợp nhất tất cả các hoạt động chính quyền và đoàn thể về một mối nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động chung của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Tân bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Đại hội chi bộ Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin và ảnh: Thành Trung

Bình luận