HỘI THẢO KHOA HỌC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY LỄ HỘI NGUYÊN TIÊU CỦA NGƯỜI HOA Ở QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 09/08/2019 Lượt xem: 1.762
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 7.8.2019, Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Văn hóa - Thông tin Quận 5 phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân Quận 5 về việc xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo hướng đến các nội dung chính như: Nhận diện vai trò, các giá trị văn hóa tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5; Hiện trạng Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Lễ hội Nguyên tiêu trong đời sống cộng đồng người Hoa ở Quận 5.

Chủ trì hội thảo có TS. Nguyễn Thị Hậu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TPHCM; TS. Đinh Văn Hạnh, Phân Viện Trưởng, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Khoa học và đào tạo Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Bà Phạm Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, TS. Nguyễn Thị Hậu cho rằng: việc đề nghị đưa lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa to lớn cả về thực tiễn và khoa học. Lễ hội Nguyên Tiêu là một biểu hiện sinh động nhất của lịch sử lâu đời và sinh hoạt văn hóa đa dạng của người Hoa ở TP.HCM, đặc biệt trong giai đoạn thay đổi quá nhanh của cộng đồng dân cư, của lối sống trong bối cảnh xã hội đang trong quá trình CNH-HĐH”.

TS. Đinh Văn Hạnh, Phân Viện Trưởng, Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia

Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội thảo thu hút được một số các nhà nghiên cứu quan tâm như PGS.TS Phan An, nguyên Giám đốc Trung tâm Dân tộc học, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, TS. Nguyễn Thị Hoài Hương - Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn có đại diện các cơ quan, ban ngành có liên quan như Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Văn hóa Thông tin Quận 5, Trung tâm Văn hóa Quận 5…, đại diện các hội quán người Hoa và toàn thể cán bộ nghiên cứu của Phân viện. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý tuy có cái nhìn khác nhau nhưng đều nhìn nhận các giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nguyên tiêu của người Hoa ở Quận 5 và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy cụ thể.

TS. Nguyễn Thị Hoài Hương phát biểu tại Hội thảo

Ông Lư Chấn Lợi, Trưởng ban QL Hội Quán Tuệ Thành, phát biểu tại Hội thảo

Buổi hội thảo được xem là một trong các bước cần thiết trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học mà Phân viện đã thực hiện từ tháng 2 năm 2019 đến nay bao gồm điền dã khảo sát, quay phim, chụp ảnh, thực hiện phiếu kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể… theo qui định của Thông tư Số: 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tin, ảnh: Thành Trung

Bình luận