Sách hàng năm

Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2020
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại. Cuốn sách gồm 700 trang, được chia làm 3 phần:

Phần 1: Di sản múa dân gian dưới góc độ nghiên cứu liên ngành

Phần 2: Nhận diện nghệ thuật Xòe Thái: Giá trị, ý nghĩa và chức năng

Phần 3: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể và nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại.

Cuốn sách là tập hợp các bài tham luận được tuyển chọn từ cuộc Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại” do Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La tổ chức tại Làng Văn hóa các Dân tộc, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội vào ngày 4-5/10/2019. Hội thảo đã đưa ra những vấn đề khoa học quan trọng về nghiên cứu nghệ thuật múa dân gian, di sản văn hóa phi vật thể nói chung và di sản nghệ thuật Xòe Thái nói riêng. Những thành quả nghiên cứu này sẽ đóng góp thiết thực trong khoa học nghiên cứu liên ngành và trong thực tiễn bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.

 Nội dung đính kèm: