Sách hàng năm

Lễ hội Thánh Gióng.

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2009
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Giới thiệu:

 

Giới thiệu:

Trong tâm thức người Việt vùng châu thổ Bắc Bộ. Thánh Gióng là một vị thánh trong Tứ bất tử. Chính vì vậy, người dân ở các làng thờ Thánh Gióng hàng năm đều mở lễ hội để tướng nhớ vị thánh mà họ kính trọng và tin tưởng.

Cuốn sách do Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu về di sản văn hóa vô giá này. Nội dung của cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Di tích và huyền thoại

Phần 2: Lễ hội

Phần 3: Thư mục nghiên cứu về Thánh Gióng

Có thể nói lễ hội Thánh Gióng là một bản anh hùng ca, một di sản văn hóa phi vật thể vô giá của người Việt châu thổ Bắc Bộ để lại cho thế hệ hôm nay.

Trân trọng giới thiệu!